Search
  • ronensolomonprojec

האכלה מסודרת של חתולי הרחוב

לאחרונה נתקלנו בהרבה מקרים בהם מאכילים סובלים מהתנכרות בין אם מפקחי עיריות ובין אם משכנים אשר גורמים לחים קשים למאכילים - זורקים את האוכל, שופכים את כלי המים שלהם.

לצד אנשים שמפרגנים ואוהבים, תמיד יהיו כאלו שלא יאהבו, שיתלוננו, שיעשו חיים קשים לאותם מאכילים אשר גם ככה לוקחים על עצמם כל כך הרבה.

אנחנו כולנו יודעים אילו חיים בחרנו - האכלת חתולים בכל יום בכל שעה, ללא קשר למזג אוויר, ללא קשר לחג או יום טוב. אין חופש ואין הפסקות, ועל גבי כל זה גם התנכלויות מאנשים אשר קשה להם לראות חתולים אוכלים להם בסה"כ.

אם נתקלתם בקשיים על ידי עיריות כמו דו"חות על האכלה דעו שאפשר להגיש עירעור ולפנות לעמותת נוח אשר מתעסקת בדיוק בתחום המשפטי שמגן על בעלי החיים. לא פעם הם עזרו למאכילים אשר קיבלו דו"ח שלא בצד על האכלת חתולי רחוב בשטח קהילתי ועמותת נוח עזרה לבטל את הדו"ח.

אם נתקלתם בקשיים על ידי שכנים העדיפות היא תמיד לשמור על החתול מוגן מפני סכנות אשר יתכנו לו בעקבות סכסוך על האכלה. אם ישנה אפשרות להאכיל בשטח ציבורי רחוק מבתים זה תמיד מומלץ. אם אין אפשרות כזאת יש לדאוג להאכיל רק באוכל יבש שלא משאיר אחריו סימנים ולכלוך.

יש להאכיל בצורה מסודרת שלא גורמת לליכלוך, ועדיפות לכלי האכלה. אם יש אפשרות להישאר עם החתולים עד לסיום ההאכלה זה מומלץ ובסוף יש לאסוף את כלי האכלה שלא ישארו בשטח.

כלי מים עדיף תמיד להחביא בצל מתחת לעץ או מקום מוסתר שלא יהיו בשמש ויתחממו כמובן.

אם כן החלטתם להאכיל באוכל מקופסאת שימורים דאגו למעוך את הקופסאת שימורים מכיוון שהחתול יכול להכניס את ראשו ולהיתקע בפנים.

הדאגה הכי חשובה היא שמירה על חיי החתול מפני מזיקים ולכן מומלץ לא להיכנס לעימותים שלא לצורך ולחפש מקומות האכלה רחוקים מעט אם אפשר או ליצור כמה שפחות חיכוך וראיות בשטח להאכלה.

אנחנו יודעים שזה לא קל והלוואי והיינו חיים בעולם בו האכלת חתולים הייתה מתקבלת בברכה על ידי כולם אך לצערינו לא זהו המצב.

אנחנו מקווים שאנשים יפתחו את עינהים ויראו את הנפלאות אשר יש לחיה הזאת להציע.

אוהבים

פרויקט סולומון.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

אנחנו בעד להנגיש למאכילים ולתושבים שלא מודעים האם מתבצע עיקור וסירוס לחתולי הרחוב מטעם העיריה. משרד החקלאות מפרסם קול קורא וכל מועצה זכאית לתיקצוב מצד משרד החקלאות בהתאם למצב הסוציואקונומי של אותה עיר